fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A „NYUGALOM” BIZTONSÁGI ÉS VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. 

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Érvényes: 2024. január 1-től

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél, mint megbízó és a „NYUGALOM” Kft., mint megbízott között ingatlan távfelügyeletére létrejött szolgáltatási szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket általános jelleggel szabályozza. A Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott konkrét szolgáltatást és az azzal összefüggő egyedi feltételeket az egyedi megbízási szerződés (a továbbiakban: Egyedi szerződés) és annak melléklete tartalmazza. A szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) magában foglalja az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött Egyedi szerződést és az ÁSZF-et. Amennyiben az Egyedi szerződés és az ÁSZF között eltérés van, úgy elsősorban az Egyedi szerződésben, másodsorban az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések irányadók. Az ÁSZF függeléke az Adatkezelési tájékoztató. A Szolgáltató az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót közzéteszi a székhelyén, illetve a www.nyugalom.hu honlapján.

 

 1. SZERZŐDŐ FELEK
  ÜGYFÉL:

A Szolgáltatóval ingatlan távfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatási szerződést kötő természetes személy, jogi személy, jogi személynek nem minősülő jogalany, aki/amely a szolgáltatást igénybe veszi, és annak díját megfizeti.

  1. SZOLGÁLTATÓ:

„NYUGALOM” Biztonsági és Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adószám: 10415821-2-19

Közösségi adószám: HU 10415821

Cg: 1909001093

Képviseli: Sánta Károly ügyvezető igazgató

Sánta Szilvia ügyvezető igazgató

Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 2.

Tel: 88/577-050, 88/577-052

 

 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA:

A Szolgáltatási szerződés megkötésével az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót, hogy az Egyedi szerződésben megjelölt ingatlan Távfelügyeletét ellássa a Szolgáltatási szerződés keretei között. Szolgáltató a megbízást díj ellenében elvállalja. Távfelügyelet alatt felek az Ingatlanban felszerelt, és az Ügyfél által működtetett helyi vagyonvédelmi rendszerről a Szolgáltató Távfelügyeleti központjába beérkező jelzések folyamatos (napi 24 órás) fogadását, regisztrálását és az azokra történő, ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatói intézkedések összességét értik (a továbbiakban: Távfelügyelet).

A Szolgáltató csak a beérkezett jelzések alapján tud intézkedni.

 

  1. JÁRŐR KÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS: 

A Szolgáltató bármilyen riasztás-jelzés esetén járőrt küld a helyszínre.

Intézkedési rend meghatározása

   1. 2.1.1.Intézkedési rend riasztás jelzés esetén
    1. 2.1.1.1.vonulás minden esetben, értesítés rongálás vagy behatolásra utaló jel esetén

Az Ügyfél értesítést kap, amennyiben a Szolgáltató rongálásra, vagy behatolásra utaló nyomokat talál.

    1. 2.1.1.2.értesítés és vonulás minden riasztás jelzés esetén

Az Ügyfél értesítést kap minden olyan riasztási eseményről, melyet nem követett 1 percen belül hatástalanítás-jelzés. (Ügyfél tudomásul veszi, hogy a diszpécserszolgálat a nap 24 órájában telefonon hanghívással, vagy sms üzenetben megkeresheti.)

 

   1. 2.1.2.Intézkedési rend támadás jelzés esetén, 

Ha a távfelügyeleti központban a beérkező jelzés támadásjelzés, akkor távfelügyeleti központ azonnal járőrt küld ki a helyszínre, értesíti hatóságokat.

  1. ÉRTESÍTÉSES SZOLGÁLTATÁS: 

A Szolgáltató riasztás-jelzés esetén értesíti az Ügyfél által megadott értesítendőt, nem küld járőrt a helyszínre. 

Amennyiben nem elérhetőek az Ügyfél által megadott telefonszámok, akkor az 1. helyen megadott értesítendőnek a megadott telefonszámon SMS-t küld a Szolgáltató.

 

  1. KARBANTARTÁSOK:

Tűz, -és riasztó rendszerekre időszakos karbantartás kérhető külön szerződésben.

Ennek díját a távfelügyeleti díj nem tartalmazza.

 

  1. ESETI JAVÍTÁSOK:

A kötelező jótállás idő lejárta utáni meghibásodás miatti javítások költsége az Ügyfelet terheli. A hibás működésből eredő téves riasztások miatti vonulás költségét az Ügyfél köteles viselni.

 

3. ÁTJELZÉS TÍPUSOK:

 1. GPRS ÁTJELZŐ BERENDEZÉSEN KERESZTÜL

   1. 3.1.1.SIM kártyát a Nyugalom Kft biztosítja:

Az átjelzés GPRS készüléken keresztül történik. A készülékbe a SIM kártyát és GPRS előfizetését a szerződés időtartama alatt a Nyugalom Kft. biztosítja. A kártya fenntartási költségeit a meghatározott távfelügyeleti díj tartalmazza. Az átjelző felszerelésével az átjelző eszköz az Ügyfél tulajdonába kerül, a kommunikátorban található adatforgalmi kártya előfizetője a Nyugalom Kft. Az eszközre a Szolgáltató egy év kötelező jótállást vállal. A szerződés megszűnésekor az Ügyfél a SIM kártyát visszajuttatja a Nyugalom Kft.-nek, amennyiben ezt elmulasztja a szerződés megszűnését követő 30 napon belül, akkor jogosult a Szolgáltató azt leszerelni. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja a leprogramozást, a Szolgáltatót az ebből eredő káráért a felelősség nem terheli.

   1. 3.1.2.SIM kártyát az Ügyfél biztosítja:

GPRS átjelző az átjelző felszerelésével az Ügyfél tulajdonába kerül, az eszközre a Szolgáltató egy év kötelező jótállást vállal. A készülékbe a SIM kártyát és GPRS előfizetését a szerződés időtartama alatt az Ügyfél biztosítja. A kártya fenntartási költségei az Ügyfelet terhelik.

Amennyiben az Ügyfélé a SIM kártya, a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Távfelügyeleti jelzések kimaradása, elmaradása esetén.

A szerződés megszűnésekor az Ügyfél lehetővé teszi a Szolgáltató számára a GPRS berendezés átjelzésének leprogramozását. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja a leprogramozást, a Szolgáltatót az ebből eredő káráért a felelősség nem terheli.

  1. TELEFONOS ÁTJELZÉS

Az Ügyfél telefonvonalán történik, melynek minden költsége az Ügyfelet terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél telefon-szolgáltatásában fellépő esetleges meghibásodás, szolgáltatás kimaradás miatt bekövetkező jelzéskimaradásból adódó károkért. A szerződés megszűnésekor az Ügyfél lehetővé teszi a Szolgáltató számára az átjelzésének leprogramozását. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja a leprogramozást, a Szolgáltató az ebből eredő káráért a felelősség nem terheli.

 

  1. RÁDIÓS ÁTJELZÉS

Az átjelzés a Szolgáltató UHF rádióján keresztül történik. A szerződés megszűnésekor az Ügyfél lehetővé teszi a Szolgáltató számára az UHF rádió leszerelését. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja a leprogramozást, a Szolgáltatót az ebből eredő káráért a felelősség nem terheli.

  1. IP ÁTJELZÉS

Az átjelzés IP alapú átjelző berendezésen keresztül történik, melynek működtetési költségei az Ügyfelet terhelik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél internet-szolgáltatásában fellépő esetleges meghibásodás, szolgáltatás kimaradás miatt bekövetkező jelzéskimaradásból adódó károkért. Amennyiben az Ügyfél nem biztosítja a leprogramozást, a Szolgáltatót az ebből eredő káráért a felelősség nem terheli.

 

 1. TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK (TÁVFELÜGYELETI DÍJON FELÜL)
  1. TESZTFIGYELÉS ÉRTESÍTÉS: 

Távfelügyeleti rendszer segítségével magának az ingatlanban levő riasztórendszernek műszaki felügyelete egy tesztjel (életjel) segítségével, aminek alapján akkor is megállapítható, hogy a rendszer nem megfelelően működik, ha az ingatlan tulajdonosa hosszabb ideig nem tudja megfigyelni riasztórendszere működését (nem kapcsolja) és a távfelügyeleti központba nem jön be más egyéb jelzés a riasztótól.

  1. ESEMÉNYLISTA KÜLDÉSE: 

A riasztórendszerről a távfelügyeleti központba bejövő jelzéseknek listázása és az Ügyfélnek való elküldése, ami alapján ellenőrizheti, hogy milyen jelzések jöttek a rendszeréről, ki és mikor nyitotta és zárta a rendszert.

  1. ELVÁRT ESEMÉNY FIGYELÉSE: 
   1. 4.3.1.Nyitás -zárás figyelés: Távfelügyeleti rendszer segítségével a riasztórendszer figyelése mellett beállítható, az adott védett ingatlannál nyitási, és zárási időpont(ok). Ha nem a megfelelő időintervallumon belül történik nyitás és/vagy zárás a rendszer figyelmezteti a távfelügyeleti központot, aki értesíti az Ügyfelet. 

   1. 4.3.2. Elvárt hőmérséklet figyelése: Távfelügyeleti rendszer segítségével lehetőség van a fűtési rendszer megfigyelésére. Ha az előre beállított érték alá csökken a felügyelt helységben lévő hőmérséklet – ahol a riasztóval összekötött érzékelő található -, akkor a rendszer figyelmezteti a távfelügyeleti központot, aki értesíti az Ügyfelet, az esetleges fagyásveszély elkerülése miatt.
 1. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE:

A szerződés akkor lép hatályba, ha mindkét fél aláírta a hiánytalanul kitöltött Egyedi szerződést és annak mellékletét, és az Egyedi szerződés és annak melléklete személyes kézbesítéssel vagy postai úton visszakerül a Nyugalom Kft. székhelyére.

Amennyiben a Szolgáltatási szerződés kiküldését követő 30 napon belül nem érkezik vissza az Egyedi szerződés, és annak melléklete, de az Ügyfél riasztójáról érkező jelek rendben beérkeznek a Szolgáltatóhoz, a távfelügyeleti díjat a Szolgáltató jogosult kiszámlázni.

 

 1. SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: Bruttó árak

Új bekötés 

 

 

átjelzés

 megjegyzés

telefonos/ip

rádiós/GPRS

belépési díj (egyszeri)

 

31.750 Ft

31.750 Ft

0Ft 2 év hűségidő vállalása esetén

természetes személy (havi)

értesítéses

3.874 Ft-tól

5.144 Ft-tól

nincs vonulás, kérésre se

vonulásos

5.144 Ft-tól

6.414 Ft-tól

havi 1 vonulás díjtalan

nem természetes személy (havi)

értesítéses

5.144 Ft-tól

6.414 Ft-tól

nincs vonulás, kérésre sem

vonulásos

megegyezés kockázat alapján

megegyezés kockázat alapján

havi 1 vonulás díjtalan

 

Egyéb szolgáltatási díjak

 fizetési gyakoriság

 

 

 

szüneteltetési díj IP/rádiós/telefonos átjelzés esetén

egyszeri 

1.270 Ft

1.270 Ft

 

szüneteltetési díj GPRS átjelzés esetén ha a sim kártya előfizetője a szolgáltató

havi

1.270 Ft

1.270 Ft

 

újra aktiválási díj

 egyszeri

1.778 Ft

1.778 Ft

 

vonulási díj 

db

4.890 Ft

4.890 Ft

 riasztás esetén havonta 1db díjtalan

havi eseménylista

 havi

 699 Ft

699 Ft

 kizárólag e-mail-ben

eseti eseménylista

 egyszeri

 1.778 Ft

 1.778 Ft

 

adat módosítás díja

 

díjtalan

díjtalan

 

elvárt esemény figyelése

 havi

 1.270 Ft

 1.270 Ft

 nyitás/zárás, egyéb

helyszínbiztosítás szolg/30 perc

első ½ óra díjtalan

3.810 Ft

3.810 Ft

 

tesztfigyelés

 havi

 699 Ft

 699 Ft

 

 

Nagy rendszerek, vagy kiemelt kockázat esetén a szolgáltatások díjai külön megállapodás tárgyát képezik.

Az árak bruttó fogyasztói árak, az általános forgalmi adót tartalmazzák

A szolgáltatási díjat a Szolgáltató az Egyedi szerződés aláírást követő minden évben egyszer felülvizsgálhatja, és azt az Ügyfélnek küldött írásbeli értesítéssel, legfeljebb az előző évi fogyasztói árindex növekedésével, és/vagy a jogszabályváltozásból eredő emelkedés mértékével (például általános forgalmi adó mértékének változása) módosíthatja.

Ha az Ügyfél a szolgáltatási díj módosításával kapcsolatban – az értesítést követő 15 napon belül – írásban kifogással nem él, úgy a szolgáltatási díj jelen ÁSZF szerint módosításra kerül.

Ha az Ügyfél a szolgáltatási díj módosítását megkifogásolja, úgy a Felek 15 napon belül egyeztetést kötelesek lefolytatni, illetve megegyezés hiányában a Felek a szerződést jelen ÁSZF szerint felmondhatják, egyébként a Szolgáltatási szerződés változatlan tartalommal hatályban marad a felek között. 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az Ügyfél a megrendelt szolgáltatásokért az Egyedi Szerződésben és annak mellékletében meghatározott díjat fizeti előre. A teljesítési határidő a számla esedékességének az időpontja. Az Ügyfél a számlán feltüntetett határidőn belül a szolgáltatás ellenértékét átutalja a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamatot számít fel az Ügyfélnek, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 7%.

Amennyiben a számla kiegyenlítése határidőre nem történik meg – írásos felszólítás után sem – a rendszer figyelését a Szolgáltató szüneteltetheti.

 

 1. KIVONULÓSZOLGÁLAT:

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott jogosultságokkal rendelkező személy -és vagyonőr helyszínre küldése riasztás esetén a vagyoni károk elhárításának, csökkentésének érdekében. A kivonuláshoz a Szolgáltató alvállalkozót is igénybe vehet. A Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel.

 

  1. TÉVES KIVONULÁSOK DÍJA:

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatót havonta 1 téves riasztás költségét viseli, ezen felül az Ügyfél hibájából történő minden téves riasztás díja bruttó 4.445 Ft/alkalom. A riasztás telefonon (88/577-052) az ügyfél-azonosító közlésével a riasztást követő 1 percen belül lemondható, kivéve, ha a járőr már a helyszínen tartózkodik.

9. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA:

A szolgáltató a Ptk. szabályai szerint a szolgáltatási felelősségbiztosítása alapján, csak a Szolgáltatási szerződés megszegésével összefüggő károkért köteles felelni, a Szolgáltatási szerződésben meghatározott kártérítés mértékéig.

A Távfelügyelet nem helyettesíti az élet-, illetve a vagyon biztosítást, csak csökkentheti a bűncselekmény elkövetésének, vagy tűzesetnek a kockázatát, illetve az ezzel okozott kár mértékét. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatási szerződésben nevesített szolgáltatások biztosítására köteles, a Távfelügyelet nem jelenti az Ingatlan teljes körű tűz- és betörésvédelmét.

  1. KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKE:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt – vis major eset kivételével – megtéríti a következők szerint: a) amennyiben az Ügyfél rendelkezik az ingatlanra és az abban lévő ingó vagyontárgyakra vagyonbiztosítással, úgy a biztosító által meg nem térített, és az Ügyfél által igazolt kárt, de legfeljebb 1.500.000,- Ft-ot, azaz Egymillió-ötszázezer forintot; b) amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik az a) pont szerinti vagyonbiztosítással, az Ügyfél által igazolt kárt, de legfeljebb 500 000,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, feltéve, hogy a kárigényt az Ügyfél az eseményről való tudomásszerzését követő 5 munkanapon belül a Szolgáltatónak írásban bejelentette. Amennyiben az Ügyfél a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények, így pl. a káresemény bekövetkezése, annak ideje és oka, a keletkezett kár mértéke és a Szolgáltató felelősségét befolyásoló körülmények kideríthetetlenekké válnak, a Szolgáltató felelőssége nem áll be. A kárigény elbírálásának feltétele, hogy az Ügyfél a bűncselekmény elkövetéséről feljelentést tegyen a rendőrségen, és kárigényéhez csatolja a rendőrség helyszíneléséről készült jegyzőkönyvet, továbbá megfelelően bizonyítani tudja a kár tényét és összegszerűségét, valamint a vagyonbiztosító által nyújtott szolgáltatás és a fedezet terjedelmét. Az a) pontban szereplő összeghatár a Díjtáblázatban meghatározott felár ellenében többszörözhető.

 

Extra értéksávos biztosítás a Szolgáltató által ajánlott távfelügyeleti díjra

Maximális kártérítés mértéke

+1 270 Ft/hó

2 000 000 Ft

+2 540 Ft/hó

4 000 000 Ft

+3 810 Ft/hó

6 000 000 Ft

+5 080 Ft/hó

8 000 000 Ft

Az árak bruttó fogyasztói árak, az általános forgalmi adót tartalmazzák

 

A Szolgáltató azért a kárért tartozik helyt állni, amely kárt bűncselekmény elkövetésével, vagy annak előkészületével, illetve kísérletével okozták, és amely kár kizárólag a Szolgáltató szerződésszegése miatt keletkezett, illetve arra vezethető vissza; így Szolgáltató nem felelős különösen azért a kárért, amely a Szolgáltató szerződésszerű működése esetén is felmerült volna. A Szolgáltató felelőssége az ingatlanban és az ott tárolt ingóságokban bekövetkező károkra terjed ki, a következményi károkért és az elmaradt vagyoni előnyért, valamint a tűzkárért a felelősségét kizárja.

 A Szolgáltató nem felel az értesítendő személyeknél megjelöltek elérhetetlenségéből, az értesítettek értesítést követő magatartásából, és a rendőrségi intézkedés elmaradásából eredő károkért, továbbá a járőr helyszínre érkezéséig keletkezett károkért.

 1. ÜGYFÉL FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA:

A riasztó üzemben tartása az Ügyfél feladata és felelőssége, ez nem része a távfelügyeleti szolgáltatásnak, kivéve azon Ügyfelek esetében, akik karbantartási szerződést kötöttek.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatót tájékoztatni kutya tartásáról.

Kivonuló szolgálat esetén az Ügyfél vállalja az Ingatlan külső átvizsgálásához szükséges hozzáférést (kapukulcs, távirányító, kaputelefon kód).

Az Ügyfél köteles a Vagyonvédelmi rendszert érintő módosításokat (pl. zónák változtatása, partíciók számának változtatása) a Szolgáltató részére haladéktalanul írásban bejelenteni.  Ennek elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél vállalja a Szolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását és aktualizálását. Vállalja továbbá, hogy az Egyedi szerződést felelősen tölti ki, az általa megjelölt Értesítendőkkel, illetve a jelszóval rendelkezőkkel a szolgáltatást ismerteti, adatai változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel az Egyedi szerződés helytelen kitöltéséből, az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából, az adatok pontatlanságából eredő károkért.

Az Ügyfél az általa igénybe vett közreműködők (így különösen az értesítendők, jelszóval rendelkezők) tevékenységéért felelős. A Szolgáltatási szerződés megkötésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megjelölt értesítendők hozzájárultak az adataik Szolgáltató részére történő megadásához és Szolgáltató általi kezeléséhez. Amennyiben az értesítendő a Szolgáltatónak úgy nyilatkozik, hogy az adatai megadásához, vagy azok további kezeléséhez nem járul(t) hozzá, a Szolgáltató az érintett személyt az értesítendők közül törli. Ez esetben az Ügyfél felelőssége, hogy a Távfelügyelet ellátásához más értesítendő elérhetőségét megadja a Szolgáltatónak. Ennek elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárt az Ügyfél viseli.

 

11. ADATKEZELÉS, ADATMÓDOSÍTÁS, PANASZKEZELÉS:

A szerződés megkötésével az Ügyfél hozzájárul:

-A Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetést a Szolgáltató rögzíti, és tárolja,

-Az Ügyfél által megadott elérhetőségeken a Szolgáltató kapcsolatot tartson, a leadott telefonszámok jogosultjainak engedélyével, amely engedély rendelkezésre állásáért az Ügyfél felelős.

– A Szolgáltatóval szemben fennálló tartozás esetén, a Szolgáltató az Ügyfél adatait kintlévőség kezelő cégnek átadhatja.

Az Ügyfél elfogadja a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.

Az adatok módosítására csak írásban van lehetőség a következő címeken:

(Ügyfélazonosító megadásával)

-e-mail-en: nyugalom@nyugalom.hu

-ajánlott levélben: 8200 Veszprém Szabadság tér 2.

 1. TÁVFELÜGYELET SZÜNETELÉSE:

A távfelügyelet szünetel:

– az Ügyfél írásbeli kérésére,

– az Ügyfél 60 napot meghaladó díjtartozása esetén.

A szünetelés ideje alatt a Szolgáltatási szerződés nem szűnik meg, de a Szolgáltató a Távfelügyelet körébe tartozó intézkedéseket nem tesz, az intézkedések elmaradásából adódó károkért felelősséget nem vállal, és a Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei nem terhelik.

13.  HŰSÉGIDŐ

Felek az Egyedi szerződésben 2 év hűségidőt köthetnek ki. Ebben az esetben a felek között a Szolgáltatási szerződés határozott időre jön létre, és a Szolgáltatási szerződés a szolgáltatásnyújtás megkezdésének napjától számított hűségidőn belül az Ügyfél által nem szüntethető meg. Az Ügyfél vállalja, hogy a hűségidő alatt a riasztórendszert a Távfelügyelet nyújtására alkalmas állapotban üzemelteti, és a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt a Szolgáltatási díjat határidőben megfizeti. Hűségidő vállalása esetén az Ügyfelet egyszeri belépési díj fizetési kötelezettség nem terheli.   A hűségidő lejárta után a Szolgáltatási szerződés – a felek bármelyikének a lejárat előtt tett eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában – nem szűnik meg, hanem határozatlan időre átalakul. 

A Távfelügyelet szünetelése esetén a hűségidő és a Szolgáltatási szerződés határozott időtartama a szüneteltetés időtartamával automatikusan meghosszabbodik. 

A Szolgáltatási szerződést a hűségidő alatt az Ügyfél csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, továbbá az ÁSZF 6. és 14. pontja szerinti esetekben mondhatja fel.

 1. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

Az ÁSZF-et a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja, amelyről az Ügyfelet írásban értesíteni köteles az ÁSZF módosított rendelkezéseinek ismertetésével.

Ha az Ügyfél az ÁSZF módosításával kapcsolatban – az értesítést követő 15 napon belül –írásban kifogással nem él, úgy a módosított ÁSZF az Ügyfél és a Szolgáltató között hatályba lép. 

Ha az Ügyfél az ÁSZF módosítását megkifogásolja, úgy a Felek 15 napon belül egyeztetést kötelesek lefolytatni, illetve megegyezés hiányában a Felek a szerződést jelen ÁSZF szerint felmondhatják, egyéként a Szolgáltatási szerződés változatlan tartalommal hatályban marad a felek között. 

 

 1. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE:

A Szolgáltatási szerződés az Egyedi szerződésben és annak mellékletében meghatározott időszakban érvényes, melyet bármelyik fél 30 napos határidővel írásban felmondhat. 

Azonnali hatállyal jogosult a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést felmondani, ha az Ügyfél a szolgáltatási díjról kibocsátott számla kiegyenlítését felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy az elektronikus biztonságtechnikai berendezés, vagy a távriasztó rendszer elháríthatatlan külső ok miatt tartósan működésképtelenné válik.

Az Ügyfél a Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja.

Szolgáltatás megszűnése után, ha az Ügyfél 30 napon belül nem jelentkezik a leadott kulcsért, azt a Szolgáltató megsemmisíti. 

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató jogosult a Távfelügyelet ellátásához alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Az alvállalkozó személyéről a Szolgáltató az Ügyfelet kérésére tájékoztatja.

A postai úton történő közlés szabályszerűségét nem érinti a postai küldemény Ügyfélnek felróható kézbesíthetetlensége (így különösen, ha a küldeményt a posta „címzett ismeretlen”, „cím nem azonosítható”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött” jelzéssel látta el). A tértivevényes küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt a posta „címzett ismeretlen”, „cím nem azonosítható”, illetve „elköltözött” jelzéssel látta el. Ha a tértivevényes küldemény kézbesítése azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (a Szolgáltatóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A nem tértivevényes küldeményt a postára adástól számított 20. napon közöltnek kell tekinteni. A Szolgáltató postai úton történő közlése megfelelő, ha az Ügyfél által megadott postacímre (ennek hiányában lakcímre, illetve székhelyre) történik a küldemény feladása.

Felek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható körülménynek (vis maior) tekintik, ha a Szolgáltató Távfelügyeleti központjába a jelzések olyan tömegben érkeznek, amelyet a Szolgáltatási szerződésben vállaltaknak megfelelően, a rendelkezésre álló személyi- és tárgyi kapacitás mellett nem tud feldolgozni, és ebből adódóan az ÁSZF-ben foglalt intézkedéseket – vagy azok egy részét – nem tudja foganatosítani. Ilyen esetben a Szolgáltató a szerződésszegéssel okozott kárért nem felel.

A Szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) alkalmazandó.

Veszprém, 2024. Január 1.