Cégismertető

Jelenlegi hely

A "NYUGALOM" Biztonsági és Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 1990-ben alakult. Partnervállalkozásai a Vasi és a Tapolcai "NYUGALOM" Kft. A három cég mintegy 700 fő kiképzett biztonsági őrt foglalkoztat. Működési területünk kiterjed Veszprém, Fejér, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékre.

Címünk:
"Nyugalom" Biztonsági és Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Szabadság tér 2.
Telefon 88/577-050
Fax 88/577-053

Képviselő: Sánta Károly, Ügyvezető Igazgató

Ügyintéző: Szilágyi Attila, Igazgató

E-mail címeink
központi: nyugalom@nyugalom.hu
technika: nyugalom@nyugalom.hu
élőerős őrzés: eloero@nyugalom.hu
számlázás: szamlazas@nyugalom.hu

Minőségirányítási rendszer: MSZ EN ISO 9001:2009

Tanusított tevékenységi körök:

Vagyonvédelmi tevékenység
Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, szervíz szolgáltatás
Biztonsági őr képzés

 

Partner cégeink

Tapolcai "Nyugalom" Kft.
Tapolca, Fő tér 1.
Telefon: 87/413-697, Fax: 87/413-697
Képviselő: Kernya József, ügyvezető igazgató

Vasi "Nyugalom" Kft.
Szombathely, Szűrcsapó u. 23.
Telefon: 94/323-611, Fax: 94/331-305
Képviselő: Szűcs Gábor, ügyvezető igazgató
 

Főbb szolgáltatásaink

Élőerős őrzés
Rendezvény biztosítás
Pénz, érték szállítás
Tűz- és vagyonvédelemi rendszerek telepítése, üzemeltetése
Távfelügyelet

 

Biztonsági őrök

A szolgálatokat önálló megyei és területi igazgatóság irányítja. Az őrzött objektumokban kinevezett képviselők dolgoznak.

Cégünk központjában 24 órás ügyeleti szolgálat (diszpécser) működik, amelyhez a nap 24 órájában azonnal indítható, gépkocsis, fegyveres járőrszolgálat és tartalék tartozik, amely szükség esetén 30km-es körzetben bármely szolgálat megerősítésére, vagy felváltására képes.

Az ügyelet kezeli a számítógépes távfelügyeleti riasztó központunkat is. Ez az ügyelet ellenőrzi és irányítja szolgálatainkat, kezeli a központi riasztórendszerünket, és folyamatos kapcsolatot tart a rendőrséggel, tűzoltósággal.

Jelenleg a "Nyugalom" Kft. működési területén közel 250 biztonsági őrt foglalkoztat, akik megfelelnek a 2005 évi CXXXIII.sz. törvény előírásainak. A szükséges rendőrhatósági és orvosi ellenőrzést követően az eltöltött gyakorlati idő alapján, életkörülményeik vizsgálata után választjuk ki, és kötünk szerződést velük.

Kezdetben egyszerűbb feladatokat kapnak, kiemelt szolgálati helyre csak a próbamunka és a cégünknél letöltött gyakorlat - külön szempontrendszer szerinti - értékelése után kerülhetnek.

Cégünknél a fluktuáció változó, de általában 10%-ot nem haladja meg.

Munkatársainkat a 2005 évi CXXXIII.sz.törvényben előírt képzettség megszerzése után is - a szolgálati hely specialitásainak megfelelően - folyamatosan továbbképezzük.

Az általános biztonsági őri ismeretek mellett külön továbbképzési terv alapján készítjük fel őket az egyes szolgálati helyek sajátos feladataira.

Kapcsolattartás

Megbízóinkkal a napi feladatok elvégzése érdekében a helyi képviselők, illetve igény szerint cégünk vezetése tart közvetlen kapcsolatot.

Az esetleges eseményeket - jelentőségüktől függően - azonnal, vagy havi összefoglaló jelentés formájában adjuk át megbízóinknak, amelyeket közösen értékelünk, és határozzuk meg az azokból eredő feladatokat.

Ellenőrzés

Kiemelt figyelmet fordítunk cégünk ellenőrzési rendszerére. Az ellenőrzés többszintű. Ezek:

  • Vezetői szint
  • Helyi képviselői szint
  • Önálló ellenőrző szolgálat

Az egyes ellenőrzési szintek külön meghatározott feladat- és jogkörrel, egymástól függetlenül is végzik munkájukat.

A vezetői állományon kívül önálló, csak a legfelső vezetés alá rendelt ellenőrző csoport működik, aki havi terv alapján végzi munkáját.

Élőerős szolgáltatásaink

Telephelyek őrzése

A legnagyobb létszámot foglalkoztató ágazatunk. Jelenleg a "Nyugalom" Kft. 2 megyében több mint 60 objektum őrzését látja el. Az őrzés-védelem mellett ellátjuk a személyi forgalom be- és kiléptetését, a gépjárműforgalom ellenőrzését, továbbá mindazon feladatokat, melyekre a megbízótól megbízást kapunk.

Valamennyi őrzött egységünk folyamatosan kapcsolatban áll a főügyelettel, valamint a készenléti járőrszolgálattal, mely segítségnyújtás céljából gyorsan a helyszínre érkezhet.

Munkatársaink felkészültek a rendkívüli események lehetőség szerinti megelőzésére, bekövetkezésük esetén pedig a szükséges intézkedések megtételére.

Biztonsági szolgálatok

A megbízókkal kötött megállapodás alapján - a korábbi rendészeti tevékenységet felváltó - komplex biztonsági szolgálatokat szerveztünk, melyek a vagyonvédelem mellett ellátják a pénzőrzést, szállítást, kisérést is. Ezeken a helyeken a szolgálat biztonsági szabályzat és egyedi őrutasítás alapján dolgozik.

Járőrszolgálat

Több fegyveres, formaruhás gépkocsizó járőrpár teljesít szolgálatot a nap 24 órájában, váltásokkal, Veszprém megyében, valamint a Balaton partján, valamint Siófok körzetében készenléti járőrszolgálatot működtetünk. A veszprémi járőrszolgálat - nem kiszámítható időpontokban - közel 20 objektumot ellenőriz. Munkájukat számítógépes járőrellenőrző rendszer kontrolálja.

Több megbízó kérésére a járőrszolgálat éjszaka ellenőrzi az adott objektum éjjeliőrét feladata ellátásában.

Pénzőrzés, kisérés, szállítás

A megbízókkal kötött szerződésben rögzített feltételek és időpontok alapján fegyveres pénzőrzést, szállítást és kisérést hajtunk végre. E tevékenységünk feltételei megfelelnek a MABISZ előírásainak.

Humán menedzselés

A cég vezetői

Sánta Károly
ügyvezető igazgató
Műszaki Tanárképző és Rendőrtiszti Főiskola

Szilágyi Attila
igazgató
Államigazgatási Főiskola

Az élőerős őrzés a biztonsági őrökkel való foglalkozás, kapcsolattartás Szilágyi Attila igazgató közvetlen irányításával, Garamvölgyi Szilárd szolgálatszervező szervezésével valósul meg.

Szolgálati helyeinket vagy közvetlenül az igazgatók vagy a helyi képviselők bevonásával szervezzük, irányítjuk illetve ellenőrizzük.

Technikai szolgáltatásaink

Számítógépes riasztóközpont

Cégünk központjában több (telefonos, rádiós) 24 órás számítógépes riasztórendszert, valamint video távfelügyeleti és GPRS gépjármű felügyeleti rendszert működtetünk. Mindegyik rendszer PTK engedélyes.

Legnépszerűbb a telefonos és rádiós riasztórendszer, amely működő telefonvonalon vagy saját, engedélyezett rádiófrekvenciánkon keresztül tart kapcsolatot a rákötött pénzintézetekkel, áruházakkal, üzletekkel, múzeumokkal, általános- és középiskolákkal, óvodákkal, bölcsődékkel valamint magáningatlanokkal. A rendszerben keletkezett valamennyi információt (ki- és bekapcsolás, riasztás, arra tett intézkedés) rögzíti és tárolja a memóriájában. Riasztás esetén a főügyeletes azonnal a helyszínre irányítja a fegyveres vagyonvédelmi járőreinket, vagy értesíti az illetékes hatóságokat a Megyei Rendőrfőkapitányságokkal kötött szerződésünk alapján, illetve megbízónk kijelölt képviselőjét.

Ügyeletünk folyamatos kapcsolatot tart a rendőrség és a tűzoltóság ügyeletével.

Jelenleg több mint 3500 objektum felügyeletét látjuk el.

Vagyonvédelmi riasztórendszerek, videotávfelügyelet, GPRS gépjármű nyomkövető rendszer

Cégünk önálló technikai ágazattal rendelkezik. Vállaljuk elektronikus vagyonvédelmi, videó megfigyelő, tűzvédelmi rendszerek tervezését, telepítését, karbantartását. Vállaljuk társaságok és magánszemélyek gépjárműveinek megfigyelését, lopás esetén a szükséges intézkedések megtételét.

Garanciák

Cégünk alapító tagja a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának. Valamennyi egységünkre Szolgáltatás Felelősség Biztosítással rendelkezünk, biztosítónk a Allianz Hungária Zrt. A "NYUGALOM" Kft-nek közteher tartozása nincs. A közbeszerzési törvényben előírt feltételeknek megfelelünk.

2000 októbere óta társaságunk MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszert működtet.

"Nyugalom" az Ön nyugalmáért